HIEHOHOTELLI

hiehohotelli1

Yli-Tervalan Hiehohotelli on paikka, missä pienestä vasikasta kasvatetaan hieno hieho.

Hotellin pienimmät asukkaat majailevat vasikkalassa, jossa on tilaa noin sadalle eläimelle. Kun vasikalla on ikää noin seitsemän kuukautta, se siirretään suurempaan 300 hiehon kasvattamoon.

Eläimiä siirretään kerran kuukaudessa, jolloin sopimusliikennöitsijät noutavat vasikat maitotiloilta kasvattamoon ja vievät paluukuormana poikivat hiehot maitotiloille. Samana päivänä kasvattamossa käydään kaikki eläimet läpi ja iän ja kuntoluokan mukaan siirretään karsinoissa eteenpäin. Hiehot kasvatetaan ikäryhmittäin, jolloin ruokinta pystytään optimoimaan kunkin ikäkauden tarvetta vastaavaksi. Nuoremmat saavat vahvempaa rehuseosta ja vanhemmat laihempaa.

Vasikat saapuvat hotelliin noin kolmen kuukauden ikäisinä ja lähtevät takaisin kotitiloilleen 2-3 kuukautta ennen poikimista. Olosuhteet ja ruokinta optimoidaan siten, että hiehot ovat tarpeeksi suuria siemennettäviksi jo 13-14 kuukauden ikäisinä. Näin hiehot poikivat viimeistään 24 kuukauden iässä, mikä onkin tulevan lypsylehmän kestävyyden ja hyvän tuotoksen lähtökohta. Hiehot siemennetään kasvatuttajan jalostussuunnitelman mukaisesti, ellei erikseen sovita toisin. Eläimiä käsitellään paljon, joten ne oppivat luottamaan hoitajaansa ja tottuvat ihmisen ohjaukseen. Tämä onkin erittäin tärkeää siinä vaiheessa, kun hieho palaa takaisin kotitilalleen. Ympäristö ja hoitajat ovat vieraita, vaikka eläin on sieltä vasikkana lähtenytkin. Ensimmäinen poikiminen ja lypsylehmän elämään tutustuminen helpottuvat huomattavasti, kun luottamus ihmisiin on kunnossa.

Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen on järkevä ratkaisu maidontuotannon laajentajalle. Jo olemassa olevaan lypsynavettaan saadaan merkittävästi enemmän maitoa tuottavia lehmiä suhteellisen pienellä rakennusinvestoinnilla, kun nuoren karjan kasvatus siirretään toisaalle. Uutta navettaa rakennettaessa voidaan koko rakennus täyttää tuottavilla lehmäpaikoilla, kun nuorkarjapaikkoja ei tarvitse rakentaa. Maitotilat voivat keskittyä täysillä omaan ydintoimintaansa, eli maidontuotantoon. Hiehokasvattamo puolestaan keskittyy täysillä maitotilan uudistuseläinten kasvattamiseen.

hiehohotelli2

Maisema maantieltä tilakeskukselle. Edessä lantala, takana pihatto.