MYYTÄVIÄ HIEHOJA

Hiehohotellista löytyy myös myynnissä olevia hiehoja ja vasikoita. Tällä sivulla pyrimme pitämään listaa myytävistä eläimistä. Lisäksi kannattaa aina kysyä, jos on tarvetta tietyn ikäisistä eläimistä. Katsotaan mitä pystymme järjestämään. Tarkemmat tiedot myytävistä eläimistä saa ottamalla meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Tiineet hiehot lähtevät hotellista 2-3 kuukautta ennen poikimista. Esimerkiksi heinäkuun alussa lähtevät ne hiehot, jotka poikivat syyskuun aikana. Joten jos on tarvetta pian poikiville hiehoille, kannattaa toimia ajoissa.

Investoiville lypsytiloille tarjoamme navetan täyttöpalvelua. Voimme kasata eri-ikäisistä hiehoista porukan, joka tiineytetään ostajan aikataulun mukaisesti. Navetan valmistuttua on tietty määrä tiineitä hiehoja odottamassa siirtoa hotellista lypsynavettaan. Siemennykset voidaan jaksottaa esimerkiksi siten, että aloitusvaiheessa hiehoja poikii tasaisesti muutaman kuukauden aikana. Etuna myös se, että useampi eläin tulee yhdestä paikasta, eikä yksittäisiä eläimiä useasta eri navetasta.