Pinnanmuodot esiin!

0811

Pihaton pohjan  valutyöt alkavat olla valmiita. Ruokintapöydät, lantakäytävät, vinokuivikepohjat sekä keskikäytävä on valettu. Pian alkaa kalusteiden asennus. Lisää kuvia hiehohotelli-välilehdellä.